Dospel
Dospel

Ponuda > Ventilacijski kanali

Ventilacijski kanali

Ventilacijske kanale to su fleksibilni vodovi u sustavima široko razumijene ventilacije. Koriste se za protok zraka u ventilacijskom ili klimatizacijskom sustavu. Prigušuju vibracije i smanjuju buku nastale prilikom protoka zraka kroz kanale, koje su napravljene od elastičnih i otpornih na višestruke promjene oblika i položaja materijala.Fleks - Ventilacijski kanal

Fleks ∅100
Fleks ∅125
Fleks ∅150
Fleks ∅160
Fleks ∅200
Fleks ∅250
Fleks ∅315Termofleks - Izolirani ventilacijski kanal

Termofleks ∅100
Termofleks ∅125
Termofleks ∅150
Termofleks ∅160
Termofleks ∅200
Termofleks ∅250Akustifleks - Prigušnica

Akustifleks ∅100
Akustifleks ∅125
Akustifleks ∅150
Akustifleks ∅160
Akustifleks ∅200
Akustifleks ∅250Alufleks - Fleksibilni ventilacijski kanal od aluminijuma

Alufleks ∅80
Alufleks ∅100
Alufleks ∅110
Alufleks ∅115
Alufleks ∅120
Alufleks ∅125
Alufleks ∅130
Alufleks ∅140
Alufleks ∅150
Alufleks ∅160
Alufleks ∅200
Alufleks ∅250
Alufleks ∅315D/O - Čvrsti ventilacijski kanal okrugli

D/O ∅100/ 0,5 mb
D/O ∅100/ 1,0 mb
D/O ∅100/ 1,5 mb
D/O ∅104/ 0,5 mb
D/O ∅104/ 1,0 mb
D/O ∅104/ 1,5 mb
D/O ∅125/ 0,5 mb
D/O ∅125/ 1,0 mb
D/O ∅125/ 1,5 mbD/P - Čvrsti ventilacijski kanal pravokutni

D/P 110x55/ 0,5 mb
D/P 110x55/ 1,0 mb
D/P 110x55/ 1,5 mb
D/P 220x55/ 0,5 mb
D/P 220x55/ 1,0 mb
D/P 220x55/ 1,5 mbPVC Fleks - Fleksibilni ventilacijski kanal od PVCa