D/UOP - kołnierz przyścienny z przepustnicą


  ØA B C D E F
D/UOP Ø100/104 100 133 150 24 2 50
D/UOP Ø125/104 125 133 150 24 2 50