D/LO - łącznik kanałów okrągłych
D/LO -  łącznik kanałów okrągłych
Wersje standardowe
007-0221 D/LO ∅100  
007-0333 D/LO ∅104  
007-4374 D/LO ∅125  

Dostępne kolory:
biały

Materiał:
ABS
dospel