Optimal - Centrale wentylacyjne / Rekuperatory


1. Wylot powietrza zużytego - Wyrzutnia
2. Wlot powietrza świeżego - Czerpnia
3. Centrala wentylacyjna OPTIMAL
4. Wywiew powietrza zużytego - Anemostat
5. Nawiew powietrza świeżego - Anemostat
6. Sterownik AC 2800

Materiały komplementarne do zestawów montażowych:


7-dniowy program tygodniowy podświetlany wyświetlacz
sterowanie napięciem (0-10 V)
wyłącznik czasowy zał./ wył.
elektroniczny termometr