Szerdi NE-01 - elektryczna nagrzewnica kanałowa


1. Wentylator
2. Nagrzewnica
3. Filtr powietrza
4. Kierunek przepływu powietrza