Rico 100, Rico 120 - Wentylator domowy
Rico 100, Rico 120 -  Wentylator domowy
Dostępne wersje
S standard
WP wyłącznik pociągany i przewód zasilający
WC wyłącznik czasowy
WCH wyłącznik czasowy z higrostatem

Wersje standardowe
007-4200 Rico 100 S standard
007-4202 Rico 100 WP wyłącznik pociągany i przewód zasilający
007-4203 Rico 100 WC wyłącznik czasowy
007-4204 Rico 100 WCH wyłącznik czasowy z higrostatem
007-4201 Rico 120 S standard
007-4205 Rico 120 WP wyłącznik pociągany i przewód zasilający
007-4206 Rico 120 WC wyłącznik czasowy
007-4207 Rico 120 WCH wyłącznik czasowy z higrostatem
Dostępne kolory:
biały

Typ łożyska
łożysko ślizgowe - tylko montaż ścienny

Materiał:
ABS