Luna 350 - Centrale wentylacyjne / Rekuperatory


1. Wlot powietrza świeżego - Czerpnia
2. Wylot powietrza zużytego - Wyrzutnia
3. Centrala wentylacyjna LUNA
4. Wywiew powietrza zużytego - Anemostat
5. Nawiew powietrza świeżego - Anemostat

W celu demontażu podzespołów po zakończeniu eksploatacji urządzenia należy wyposażyć się w zestaw kluczy nasadowych, płaskich, zestaw śrubokrętów płaskich i krzyżakowych, wiertarkę bądź wkrętarkę z zestawem wierteł, kombinerki i narzędzia tnące. Elementy wykonane z tworzyw sztucznych, metali, silniki elektryczne oraz elementy elektroniczne (płytki drukowane i wyświetlacze)należy poddać recyklingowi w specjalnie przeznaczonych do tego punktach.