NE - nagrzewnica elektryczna
NE -  nagrzewnica elektryczna
Wersje standardowe
007-1729 NE 150
007-1730 NE 200
007-1731 NE 250

Nagrzewnice standardowo wyposażone są w elektroniczny moduł sterujący, który utrzymuje temperaturę ustawioną za pomocą potencjometru znajdującego się na czołowym panelu nagrzewnicy. Elementem załączającym grzałki elektryczne jest triak, dzięki czemu grzałki załączane są zawsze w momencie osiągnięcia przez przebieg prądu wartości zerowej. Nad bezpieczeństwem pracy nagrzewnicy czuwają trzy zabezpieczenia, moduł elektroniczny sterowany czujnikiem temperatury, czujnik ciśnienia wyłączający nagrzewnice w przypadku braku przepływu powietrza w kanale oraz termoelement wyłączający nagrzewnice w przypadku wzrostu temperatury powyżej 75°C

Dostępne kolory:
czarny

Materiał:
dwie warstwy blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, które są przedzielone wełna mineralną