Dospel
Dospel

Motto firmy Dospel


- zapewnienie maksymalnej satysfakcji klientowi i kompleksowe zaspokojenie jego potrzeb poprzez dostarczanie produktów o stałej, wysokiej i gwarantowanej jakości w doskonałej cenie.

Misją firmy DOSPEL jest zostać najlepiej reagującym na potrzeby klienta i wyprzedzającym ich oczekiwania producentem wentylacji. Zamierzamy zdobyć lub umocnić pozycję lidera wentylacji na całym świecie w obecnych lub nowych kategoriach produktów, którymi zdecydowaliśmy się konkurować. Oferujemy najwyższej jakości produkty i usługi oraz nagradzamy członków naszego zespołu, dla których najważniejszymi wartościami są:

- odpowiedzialność,
- współpraca,
- szacunek.

Są to wartości, które stanowią bezcenny kapitał firmy DOSPEL.
Pamiętajmy, że klient jest naszym szefem, który w każdej chwili może nas zwolnić.


Dospel - Lider wentylacji

Pozycja Lidera Wentylacji zobowiązuje nas do dbania o satysfakcję Klientów. Z myślą o nich wciąż ulepszamy jakość naszych wyrobów tak, aby spełniały one światowe standardy. Stale dostosowujemy asortyment produktów do zmieniających się potrzeb Klientów. Koncentrujemy naszą uwagę na estetyce, jakości i trwałości naszych wyrobów. Wytwarzane przez nas produkty uzyskały certyfikaty świadczące o spełnieniu wszelkich międzynarodowych standardów jakości i bezpieczeństwa. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty spełniły Państwa oczekiwania. Z myślą o naszych Klientach Zarząd DOSPEL Sp. z o.o. ustanowił i zatwierdził "Politykę jakości" i wprowadził System Zarządzania Jakością.

Chcąc realizować treść naszej misji Najwyższe Kierownictwo zapewnia, że System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2009 stosowany w DOSPEL Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijany poprzez ciągłe doskonalenie jego skuteczności. Wszyscy nasi pracownicy są specjalistami w swojej dziedzinie, zobowiązanymi do działania spełniającego wymagania Klienta oraz wykonywania wyrobów i zapewnienia usług o stałym wysokim standardzie. Proces produkcyjny kontrolowany jest na każdym etapie realizacji, dzięki czemu macie Państwo pewność, że otrzymany produkt jest gwarantowanej jakości.

Firma DOSPEL Sp. z o.o. uważa jakość za fundament działalności. Jakość uzyskana dziś, gwarantuje lepszą przyszłość jutro. Wysoki standard wyrobów i usług, związanych z produkcją: wentylatorów domowych, wentylatorów przemysłowych, systemów wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych, klimatyzatorów, to wizytówka naszej firmy. Kładziemy szczególny nacisk na jakość, bezpieczeństwo, doświadczenie i fachowość.

Jako najważniejsze kryterium potwierdzenia jakości uznajemy zadowolenie naszych klientów.
Wymagania i oczekiwania klientów wyznaczają kierunek naszego działania, a każdy wykonany wyrób powinien zadowalać obecnego klienta i stanowić rekomendację dla przyszłego odbiorcy. Niech wraca do nas klient, a nie wyrób.

Osiągnięcie satysfakcji klientów, a dzięki temu zwiększenie zysków Organizacji planujemy poprzez:

- faktyczne przełożenie misji i polityki jakości na mierzalne cele i plany, w celu zapewnienia jasnego skoncentrowania się na ważnych obszarach organizacji,

- zatrudnianie doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry, która w sposób ciągły podnosi swoje umiejętności pozwala na sprawne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością, a tym samym zagwarantowanie profesjonalnej obsługi klienta,

- wdrażanie skuteczniejszych i bardziej jednoznacznych metod identyfikowania wad w wyrobach na każdym etapie wytwarzania i zapobieganie ich występowaniu zanim dostanie je klient,

- poszerzanie rynków zbytu poprzez nawiązywanie nowych i rozwój istniejących kontaktów handlowych w krajach na całym świecie,

- wdrażanie nowych oraz automatyzacja posiadanych linii produkcyjnych, a poprzez to poszerzanie asortymentu oferowanych wyrobów.

Nasz cel to wyroby o najwyższej jakości. Realizujemy go poprzez:

- zaangażowanie zespołu pracowników w doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
- określanie celów dotyczących jakości na każdym stanowisku pracy i ich realizowanie,
- podnoszenie kwalifikacji personelu,
- monitorowanie procesu produkcyjnego na każdym etapie jego realizacji,
- ciągłe dążenie do zmniejszenia ilości reklamacji.